Nitro Concepts nyereményjáték szabályzat

Nitro Concepts nyereményjáték szabályzat

 

Nyereményjátékok lebonyolítása során felmerülő Adatkezelés, Általános Játékszabályzatunk

Szervező időszakos nyereményjátékok bonyolítását kezdeményezheti, melyek során előzetesen meghirdetett nyeremények nyerhetőek. A játékban részt vehet valamennyi 18. életévét betöltött, magyar állampolgár, akik a nyereményjáték részvételi folyamatához csatlakoznak és így elfogadják az adott nyereményjáték szabályzatát, valamint jelen Adatkezelési Szabályzatot, Tájékoztatót.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A nyereményeket a Szervező munkatársaiból álló sorsolási bizottság sorsolja ki a Játék szabályzatában meghatározott sorsolási időpontban.

A játék nyertesei Facebookon meghirdetett nyereményjátékok esetén a kommentben és komment válaszban kapnak értesítést, az értesítéstől számított 5 munkanapon belül fel kell venniük privát Facebook üzenetben a kapcsolatot adategyeztetés, illetve a nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából. Üzletben, vagy egyéb kitelepített helyszínen lebonyolított játék esetén, a nyerteseket a Szervező email-en értesíti.

A nyereményt bármely jogosult résztvevő megnyerheti, ugyanakkor nem nyerhetnek az alábbi személyek: a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azoknak a hatályos Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
· nem múlt el 18 éves;
· ha a Megbízott megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;
· ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;
· ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
· jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A nyeremények készpénzre nem válthatóak.

A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét és fotóját a Szervező a Facebook/Instagram közösségi oldalon közölje, mint a Játék nyertesét.

A kezelt személyes adatok köre: név, email cím Facebook nyeremény játék esetén FB profil név, Nyertes esetén: név, telefonszám, szállítási cím, email cím

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékosoktól a nyertesek beazonosítása és a nyeremények átadása céljából a személyazonosításukhoz szükséges okmányok bemutatását kérje, a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag a település név feltüntetésével – a jelen

Játékszabályzatban leírtak alapján az a meghatározott részletességgel a Szervező Facebook/Instagramm oldalain közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a Játékban való részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő I. megbízása a játékosokkal egyeztet, a nyertesektől a személyazonosításhoz szükséges okból okmányaik bemutatását kérheti, továbbá a játék lebonyolításával kapcsolatban eljár beleértve a szervező képviseletében.
 
Az adatkezelés időtartama: A nyertesek összes adatát a játék lejárata után 30 napon belül törlik az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozó.

Az adatkezelők az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.